Váš košík je momentálně prázdný
HOME >Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY


Tyto obchodní podmínky platí pro internetový obchod http://ekiosek.radio1.cz/ provozovaný firmou MEDIA CLUB s.r.o. (prodejce) a objednavatelem (kupujícím) zboží. Řídí se platnými zákony ČR a zákony platnými v EU.


1. Objednání zboží


Objednávka je možná pouze formou vyplnění a odeslání objednávky na stránkách http://ekiosek.radio1.cz/. Prodejce si může vyžádat potvrzení objednávky (autorizaci). Objednávka zboží je návrhem kupní smlouvy. Smlouva vzniká a stává se pro obě strany závaznou zaplacením zboží prodejci. Potvrzení o přijetí objednávky, včetně její rekapitulace, ceny a platebních instrukcí bude obratem odesláno na e-mailovou adresu objednavatele.


2. Dodací a platební podmínky


Po odeslání objednávky dojde k registraci zakázky a objednávající dostane ihned obratem rekapitulaci objednávky na jím uvedenou e-mailovou adresu, variabilní symbol pro platbu, částku k platbě včetně poštovného a bankovní spojení.Objednávku si můžete vyzvednout buď osobně nebo vám ji zašleme prostřednictvím České pošty s.p. (obchodní balík).


Platbu za zboží lze provést:


a) hotově při osobním odběru v Radiu 1, Říčanská 3, Praha 10, a to v pracovní dny od 9 do 17 hodin.


V tomto případě neplatíte navíc NIC.


b) předem a to převodem z účtu nebo vkladem v hotovosti na náš účet u Komerční banky, číslo účtu: 107-4131560217/0100 a to maximálně do 5 dnů po odeslání objednávky. Platba musí být vždy označena přiděleným variabilním symbolem (číslo objednávky). Jakmile bude platba připsána na náš účet, zboží odešleme v nejkratším možném termínu.


V tomto případě platíte navíc pouze poštovné a balné, celkem 60 Kč.


c) na dobírku - objednávku vám zašleme prostřednictvím České pošty s.p. (Obchodní balík).


V tomto případě platíte navíc poštovné, balné a doběrečné, celkem 100 Kč.


Při hodnotě jednorázové objednávky od 1000 Kč výše neplatíte poštovné, balné ani doběrečné za dopravu po ČR.


3. Termín dodání


Každý produkt má ve své kartě uvedenu skladovost. Pokud je zboží skladem, expedujeme jej v následujících 48 hodinách.4. Vrácení zboží


Kupujete-li zboží jako soukromá osoba, máte možnost od objednávky do 14 dnů od převzetí zboží odstoupit (v souladu se zákonem č. 367/2000). V tomto případě Vás prosíme o:


· odeslání písemné Žádosti o odstoupení smlouvy na adresu provozovatele (uveďte zde číslo objednávky, datum nákupu a číslo účtu, kam má být platba vrácena)


· zboží musí být nepoškozené, v původním obalu, nepoužívané, kompletní (tj. Příslušenství, záruční list atd)


· kupující musí prokázat originál dokladu o koupi

· zboží neposílejte na dobírku

· zboží doporučujeme pojistit

· osobní vrácení zboží na adrese provozovatele firmy


Při dodržení výše uvedených podmínek pro vrácené zboží Vám zašleme peníze za zboží převodem na Váš účet a to nejpozději do 10 pracovních dnů od fyzického obdržení zboží.


Do garance vrácení peněz nejsou započítány náklady spojené s dopravou a expediční poplatky.


V případě nesplnění výše uvedených podmínek /např. zaslání zboží zpět bez Žádosti oodstoupení smlouvy s náležitými údaji/, nebude na odstoupení od smlouvy brán zřetel a zboží bude na náklady odesílajícího vráceno zpět.5. Storno objednávky


Prodávající si vyhrazuje právo storna objednávky, jejíž předmětem je zboží, které se již nevyrábí nebo nedodává. V tomto případě bude ihned a bez odkladu kontaktovat kupujícího. V případě, že již kupující zaplatil kupní cenu, bude mu tato částka v nejkratším možném termínu převedena zpět na uvedené číslo účtu.6. Záruky


Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí kupujícím, dle zákona se záruka vztahuje na 2 roky. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží způsobené jeho užíváním nebo jeho neodborným užíváním.7. Reklamace


Při dodání zboží je kupující povinen překontrolovat zboží ihned po jeho převzetí. Jeví-li zboží zjevné vady, je kupující povinen reklamovat toto zboží u prodávajícího ihned, nejpozději následující den. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.


Při osobním odběru v provozovně je kupující povinen zkontrolovat zboží při jeho přebírání. Jeví-li zboží zjevné vady, je kupující povinen reklamovat toto zboží u prodávajícího ihned. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.


Vznikne-li nárok na reklamaci, pošlete písemné oznámení o zjištěné vadě na adresu provozovatele (včetně čísla objednávky, data nákupu, daňového dokladu, záručního listu a podrobného popisu vady). Zboží musí být nepoškozené, v původním obalu, nepoužívané, kompletní (tj. včetně příslušenství).


Reklamace bude vyřízena nejpozději do 30 dnů počínaje dnem uplatnění reklamace (pokud nedojde k jiné dohodě mezi prodávajícím a kupujícím).8. Poštovné a balné


Poštovné je počítáno dle tarifů České pošty s.p.

Balné je oceněno vždy pro celou dodávku paušálně. Cena za balné se připočítává k výsledné ceně za zboží.

Při hodnotě jednorázové objednávky od 1000 Kč výše neplatíte poštovné, balné ani doběrečné za dopravu po ČR.

Snažíme se maximálně snižovat náklady zákazníků na zasílání zboží.9. Ochrana a zpracování osobních údajů


Zákazník uděluje podle příslušných ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, tímto zcela dobrovolně, svobodně, vědomě a výslovně  souhlas se zpracováním jeho osobních údajů, kterými jsou jméno a příjmení, emailová adresa, bydliště, telefonní číslo a IP adresa (dále jen „Osobní údaje“),  a to po dobu 5 let ode dne udělení tohoto souhlasu.


Zákazník bere na vědomí, že správcem Osobních údajů je společnost MEDIA CLUB, s.r.o., se sídlem Na žertvách 132/24, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO: 294 13 982, která je rovněž i zpracovatelem. Dalším zpracovatelem Osobních údajů je společnost  FTV Prima, spol. s r.o., IČO: 48115908, se sídlem Na žertvách 132/24, Libeň, 180 00 Praha 8.


Zákazník  souhlasí s tím, že osobní údaje budou zpracovávány, shromažďovány a uchovávány pro účely splnění smluvního vztahu (tj. zejména odeslání objednaného zboží, uplatnění reklamace) a pro marketingové účely správce Osobních údajů.


Zákazník bere na vědomí, že ne všechna zpracování osobních údajů provádí společnost MEDIA CLUB, s.r.o., sama. Zákazník uděluje  souhlas se zpřístupňováním osobních údajů v obvyklém rozsahu zpracovatelům či jiným příjemcům – dodavatelům externích služeb pro MEDIA CLUB, s.r.o. (programátorské či jiné podpůrné technické služby, dodavatelé počítačových systémů, serverových služeb, rozesílání e-mailů a poskytovatelům archivačních služeb), provozovatelům serverů či provozovatelům technologií využívaných MEDIA CLUB, s.r.o., kteří je zpracovávají za účelem zajištění funkčnosti příslušných služeb.


Zákazník potvrzuje, že je poučen o právu udělený souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli a bez udání důvodů odvolat, a to buď elektronicky prostřednictvím emailu doručeným na adresu: recepce @radiounited.cz nebo písemně podáním doručeným na adresu správce Osobních údajů.  Dále potvrzuje, že je poučen o právu požadovat přístup k osobním údajům, požadovat opravu osobních údajů, požadovat výmaz osobních údajů, požadovat omezení zpracování osobních údajů a o právu vznést námitku proti zpracování.


 

Internetové obchody online, srovnání cen - Dobchody.cz | Katalog 4obchody.com | NEJshopy.eu | Výměna odkazů | Naakup.cz | Osobní trenér fitness | Frodovy deskové hry | eShop-katalog.cz :: internetové obchody a vyhledávač zboží na jednom místě | OnlineShopy.cz | Katalog internetových obchodů | Katalog českých internetových obchodů | AB-bazar-SEO katalog firem